Kabeltracés trekken

Werkwijze kabeltracés trekken

Solar Electric verzorgt het kabelmanagement van aan te leggen zonnestroominstalaties. Slecht uitgevoerd kabelmanagement brengt
risico’s met zich mee op gebied van veiligheid en de levensduur van de installatie. Het traject van kabeltracés trekken moet zorgvuldig en met de juiste middelen gebeuren. Slechte ‘kundigheid’, kan grote gevolgen hebben. 

 

Wij zijn gespecialiseerd in het volledige AC traject van zonnestroominstallaties. Wanneer u kabeltracés trekken aan ons wilt uitbesteden, kunt u dit eenvoudig regelen via ons portaal. Na het invoeren van de opdracht heeft u direct inzicht in de planning. Op het geplande moment worden alle werkzaamheden kundig en conform NEN 1010 door ervaren monteurs uitgevoerd. 

Bespreken Kabeltracé

Het loont zich om de schouw aan ons uit te besteden. Voorafgaand aan de installatie bezoeken onze monteurs de locatie voor een opname. Ook bespreken ze hoe het kabeltracé zal verlopen. Uitgangspunt is een veilige, werkbare en rendabele methode, waarbij aan alle belangen wordt gedacht. Mocht een klant erop staan dat het kabeltracé versnelt wordt uitgevoerd, dan bespreken onze monteurs direct met de klant de bijkomende meerprijs door. Hierdoor heeft u een win-win situatie.

Aanleggen Kabeltracé

Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van AC kabels. Wij zorgen ervoor dat de aansluiting van de omvormer naar de meterkast op de juiste wijze wordt aangebracht. Het uitbesteden van het kabeltracé aanleggen en de bijkomende voorbereiding, werkt voor uw dakwerkers erg efficiënt. Zij kunnen op de dag van plaatsing direct aan de slag zonder tussenkomst van een elektricien. Deze manuren spaart u op de dag van plaatsing dus uit. 

Aanpassingen aan groepenkasten

Kleine aanpassingen aan de groepenkast, zoals een losse groep bijplaatsen t.b.v. het kabeltracé, doen wij uiteraard ook. Er wordt door ons volledig gewerkt volgens de NEN 1010.  Uw opdracht wordt veilig uitgevoerd en is volledig verantwoord. 

Kabeltracé binnendoor

Wij leggen ook een kabeltracé binnendoor. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een meerprijs van € 65,- per uur, exclusief btw. Dit meerprijs is inclusief manuren en het gebruik van de benodigde kabel en witte goot. 

Kabeltracé in combinatie

Uiteraard is het mogelijk om ons in te schakelen voor combinatieopdrachten. Zo kunt u het aanleggen van het kabeltracé laten combineren met het plaatsen van de omvormer. Onze dienstverlening is er volledig op gericht om uw vakmensen op de dag van de installatie het werkt efficiënt te laten uitvoeren. Zonder tussenkomst van een elektricien.

Hoofdschakelaars

Wij plaatsen ook losse hoofdschakelaars. Deze schakelaars zijn verplicht. Onze ervaren monteurs voeren dit werk meermaals per dag uit. Voor het laten plaatsen van hoofdschakelaars kunt u een afspraak met uw klant maken, terwijl u via ons portaal de agenda’s van onze monteurs bekijkt. Na het maken van de afspraak ontvangen u en uw klant automatische een afspraakbevestiging.