Schouwingen op locatie

Werkwijze schouwing op locatie

Wij hebben ons als doel gesteld om processen binnen de solar branch efficiënter te laten verlopen. Als partner van leveranciers in zonnestroominstallaties zijn wij gespecialiseerd in het volledige AC traject. Voorbereidende werken uitbesteden zorgt ervoor dat u meer manuren vrijhoudt op de dag van installatie. Opdrachten voor schouwing op locatie kunt u eenvoudig aanmelden via ons portaal. U heeft  direct inzicht in de planning, en kunt de dag van uitvoering direct met uw klant communiceren. Op de afgesproken dag en tijd voeren wij  de afgesproken werkzaamheden professioneel, zeker en veilig conform NEN 1010 uit.  

Bespreken locatie omvormer

Een van de elementen van een schouwing is de plaats van de omvormer bepalen. Onze monteurs zijn hier uitstekend in thuis, en houden uiteraard rekeing met het DC traject. Wilt u liever door uw eigen vakmensen de omvormer laten plaatsen? Onze schouw zorgt ervoor dat op de dag van installatie de juiste locatie is afgestemd. 

Schouwing

Wij zijn gespecialiseerd in het schouwen van AC trajecten. De schouw die wij op locatie uitvoeren bestaat uit meerdere onderdelen. Wij controleren het dak, de bereikbaarheid en de kwaliteit van het dakbeschot. U ontvangt een volledig overzicht waar u op kunt aansturen. Zo plukt u van onze uitgebreide en professionele schouwing de vruchten. 

Aanpassingen aan groepenkasten

Tijdens de schouwing kunnen kleine aanpassingen aan de groepenkast, zoals een losse groep bijplaatsen t.b.v. het kabeltracé, direct worden meegenomen. Wij werken volgens NEN 1010.  De opdracht die u bij ons neerlegt, wordt altijd veilig en esthetisch verantwoord uitgevoerd. 

 

Schouwing en verdere opdracht

Uiteraard is het mogelijk om ons in te schakelen voor combinatieopdrachten. Een schouwing kan gecombineerd worden met het leggen van het kabeltracé, of het plaatsen de omvormer. Ook een PV-verdeler plaatsen in combinatie met de schouwing, is erg handig om te doen. Hierdoor kunnen uw medewerkers op de dag van installatie, zonder elektricien naar een klus. 

Hoofdschakelaars

Hoofdschakelaars zijn een verplichting. Wanneer er losse hoofdschakelaars op de locatie bijgeplaats moeten worden, wordt dit kundig door ons uitgevoerd. Onze monteurs zijn hier zeer ervaren in, en voeren deze werkzaamheden meermaals per dag uit. Een afspraak inplannen voor deze werkzaamheden is eenvoudig. Via ons portaal kijkt u mee in de agenda van onze monteurs, en kunt de afspraak direct met uw klant communiceren. Aansluitend ontvangen u en uw klant een afspraakbevestiging. 

Conform NEN 1010

Goed uitgevoerd kabelmanagemenet zorgt voor het meest gunstige kabeltracé, en zorgt ervoor dat de kabels goed beschermd en verbonden zijn. De monteurs die wij hiervoor inzetten zijn echte vakmensen. Samen zijn ze goed voor tientallen jaren ervaring met het schouwen van zonnestroominstallaties en het voorbereiden en vervangen van groepenkasten. U bent ervan verzekerd dat u de juiste parnter naar uw klanten stuurt. 

Schouwingen op locatie

Schouwingen op locatie